Hecht POLSKA
Aktualno?ci

Noworoczne ?yczenia

W rozpoczynaj?cym si? 2020 roku, wszystkim naszym Partnerom i Klientom, ?yczymy wszelkiej pomy?lno?ci w sferze prywatnej i zawodowej!

Wychodz?c naprzeciw Pa?stwa oczekiwaniom utworzyli?my przedstawicielstwo w Polsce, ktrego celem jest zaoferowa? Pa?stwu bezpo?redni i sprawny serwis oraz kontakt z nasz? firm?, a przede wszystkim by szybko i profesjonalnie reagowa? na Pa?stwa potrzeby. S?u?? temu m.in.: intensywne cykle szkole? (tak?e w Polsce), mo?liwo?? zamawiania produktw i dokonywania za nie zap?aty w Polsce, krtki czas realizacji zamwie?, oferowania na warunkach promocyjnych zestaww prbnych, serwis przedstawiciela firmy, natychmiastowy dost?p do najnowszych innowacji.

 

Poni?ej znajduj? si? formularze w formacie xls (Microsoft Excel). Aby z?o?y? zamwienie prosimy o pobranie odpowiedniego pliku.

S? to formularze interaktywne, ktre do poprawnego dzia?ania wymagaj? zezwolenia do wykonywania makr.

Po wype?nieniu prosimy o przes?anie pliku na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

 

excel ikonaZamawianie soczewek rotacyjno-symetrycznych (sferycznych)

excel ikonaZamawianie soczewek torycznych

excel ikonaZamawianie soczewek wieloogniskowych BICON

Concare
KOMPLEKSOWE ZESTAWY DO PIEL?GNACJI
STABILNOKSZTA?TNYCH (TWARDYCH) SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

concare01 concare02 concare03 concare04
piel?gnacja podstawowa piel?gnacja dodatkowa
p?yn do
przechowywania
?cieraj?cy ?rodek
czyszcz?cy
?rodek usuwaj?cy
t?uszcze
starter


Nasza firma po raz kolejny zostaje wyr?niona pierwszym miejscem w rankingu magazynu Markt Intern. Badania przeprowadzane s? w co trzy lata. Najwy?sz? pozycj? zajmowali?my ju? w 2006 i 2009 roku. Zwyci?stwo w roku 2011 potwierdza doskona?? jako?? naszych produktw.

zobacz wiecej

Trzy podstawowe geometrie soczewek

ASCON
Asferyczna soczewka kontaktowa
geometria ascon

BIAS
Asferyczna soczewka kontaktowa
geometria bias

KA3
Asferyczna soczewka kontaktowa
geometria ka3

zobacz wiecej