Hecht POLSKA
Jeste?my dla Was

dieter muckenhirn2Aplikacja soczewek kontaktowych jest procesem, ktremu towarzyszymy od pocz?tku, indywidualnymi poradami i wyj?tkowym serwisem. Nazywamy to ?wiadomym partnerstwem.

Dieter Muckenhirn

Z uwagi na sugestie, aby uczestnicy regat mieli odpowiednio du?o czasu na zarezerwowanie sobie czasu na udzia? w nich (termin regat to 8-9 wrze?nia, za? pocz?tkowo rozstrzygni?cie konkursu planowali?my na 31 sierpnia), postanowili?my skrci? termin ostatecznego podsumowania konkursu. I tak ostatnim dniem liczonym w konkursie, b?d? soczewki zamwione w dniu 17 sierpnia 2012 (pi?tek).

 Zach?camy do aktywnego udzia?u w finiszu konkursu!

Concare
KOMPLEKSOWE ZESTAWY DO PIEL?GNACJI
STABILNOKSZTA?TNYCH (TWARDYCH) SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

concare01 concare02 concare03 concare04
piel?gnacja podstawowa piel?gnacja dodatkowa
p?yn do
przechowywania
?cieraj?cy ?rodek
czyszcz?cy
?rodek usuwaj?cy
t?uszcze
starter


Nasza firma po raz kolejny zostaje wyr?niona pierwszym miejscem w rankingu magazynu Markt Intern. Badania przeprowadzane s? w co trzy lata. Najwy?sz? pozycj? zajmowali?my ju? w 2006 i 2009 roku. Zwyci?stwo w roku 2011 potwierdza doskona?? jako?? naszych produktw.

zobacz wiecej

Trzy podstawowe geometrie soczewek

ASCON
Asferyczna soczewka kontaktowa
geometria ascon

BIAS
Asferyczna soczewka kontaktowa
geometria bias

KA3
Asferyczna soczewka kontaktowa
geometria ka3

zobacz wiecej