Hecht POLSKA
Jeste?my dla Was

dieter muckenhirn2Aplikacja soczewek kontaktowych jest procesem, ktremu towarzyszymy od pocz?tku, indywidualnymi poradami i wyj?tkowym serwisem. Nazywamy to ?wiadomym partnerstwem.

Dieter Muckenhirn

8-9.09.2012 zapraszamy na regaty firmy HECHT !

Zatoka Gda?ska 8-9 wrzesie? 2012 (sobota-niedziela)

Niepowtarzalna przygoda z ?ukaszem Lesi?skim, czo?owym polskim ?eglarzem i windsurferem, cz?onkiem kadry narodowej, pretendentem do reprezentowania Polski na Igrzyskach Olimpijskich 2012 w Londynie w klasie FINN (kwintesencja ?eglarstwa regatowego), polskim ?eglarzem olimpijskim nosz?cym soczewki kontaktowe firmy Hecht

 

 

lukasz lesinski

Wszystkie nagrody zdobywam w soczewkach firmy Hecht. Soczewki s? naprawd? super, nawet w s?onej wodzie, pe?en komfort!!! Dzi?kuj?!!!

?ukasz Lesi?ski 29.03.2011

Zapraszamy na wyj?tkowy 2-dniowy pobyt nad zatok? Gda?sk? z firm? Hecht Contactlinsen!

Program:

-       profesjonalne regaty na katamaranach w profesjonalnym gronie

-       przedstawienie najnowszej soczewki wieloogniskowej firmy Hecht (unikatowa nowo?? na rynku dopiero od miesi?ca!) osobi?cie przez Dietra Muckenhirna

Konkurs zasady udzia?u:

- b?dziemy mieli przyjemno?? zaprosi? na imprez? pierwszych 10 z naszych Klientw w Polsce, ktrzy w okresie maj-sierpie? b.r. zakupi? najwi?ksz? ilo?? naszych soczewek (liczon? w sztukach, jako r?nica mi?dzy ilo?ci? soczewek zakupionych a zwrconych). Pokrywamy pe?ne koszty uczestnictwa ??cznie z noclegiem.

Concare
KOMPLEKSOWE ZESTAWY DO PIEL?GNACJI
STABILNOKSZTA?TNYCH (TWARDYCH) SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

concare01 concare02 concare03 concare04
piel?gnacja podstawowa piel?gnacja dodatkowa
p?yn do
przechowywania
?cieraj?cy ?rodek
czyszcz?cy
?rodek usuwaj?cy
t?uszcze
starter


Nasza firma po raz kolejny zostaje wyr?niona pierwszym miejscem w rankingu magazynu Markt Intern. Badania przeprowadzane s? w co trzy lata. Najwy?sz? pozycj? zajmowali?my ju? w 2006 i 2009 roku. Zwyci?stwo w roku 2011 potwierdza doskona?? jako?? naszych produktw.

zobacz wiecej

Trzy podstawowe geometrie soczewek

ASCON
Asferyczna soczewka kontaktowa
geometria ascon

BIAS
Asferyczna soczewka kontaktowa
geometria bias

KA3
Asferyczna soczewka kontaktowa
geometria ka3

zobacz wiecej