Hecht POLSKA
Jeste?my dla Was

dieter muckenhirn2Aplikacja soczewek kontaktowych jest procesem, ktremu towarzyszymy od pocz?tku, indywidualnymi poradami i wyj?tkowym serwisem. Nazywamy to ?wiadomym partnerstwem.

Dieter Muckenhirn

Warszawa 12-13 maja

Myopia, hyperopia, astygmatyzmy

- korekcja za pomoc? stabilnokszta?tnych (twardych) soczewek kontaktowych (sobota)

Sto?ek rogwki - korekcja za pomoc? stabilnokszta?tnych (twardych) soczewek kontaktowych (niedziela)

Termin zg?osze?: 26 kwietnia 2012

Zakres zagadnie?:

Uczestnicy seminarium maj? mo?liwo?? poznania :

-          prostych zasad aplikacji stabilnokszta?tnych soczewek kontaktowych (sferycznych

i torycznych)

-          instrumentw i technik u?atwiaj?cych (umo?liwiaj?cych) ich aplikacje

-          przebiegu aplikacji na podstawie przyk?adw praktycznych

-          rodzajw stabilnokszta?tnych soczewek kontaktowych oraz ich zastosowanie

-          powstawania, rozwoju i rodzajw sto?ka rogwki

-          zmian subiektywnych i obiektywnych

-          cech charakterystycznych topometrii rogwki

-          wybru odpowiedniej geometrii soczewki przy sto?ku rogwki

-          przyk?adw praktycznych symulacja i ocena obrazw fluoresceinowych za pomoc? oprogramowania Hecht Expert i keratografu firmy Oculus

-          w?a?ciwej piel?gnacji soczewek kontaktowych 

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w seminarium, ktre odb?dzie si? w hotelu SHERATON Warszawa ul. Prusa 2

Referent                    Ma?gorzata Kern  

Data:                   sobota           12.05.2012               10:00-17:00

                      niedziela       13.05.2012               9:00-17:00

Concare
KOMPLEKSOWE ZESTAWY DO PIEL?GNACJI
STABILNOKSZTA?TNYCH (TWARDYCH) SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

concare01 concare02 concare03 concare04
piel?gnacja podstawowa piel?gnacja dodatkowa
p?yn do
przechowywania
?cieraj?cy ?rodek
czyszcz?cy
?rodek usuwaj?cy
t?uszcze
starter


Nasza firma po raz kolejny zostaje wyr?niona pierwszym miejscem w rankingu magazynu Markt Intern. Badania przeprowadzane s? w co trzy lata. Najwy?sz? pozycj? zajmowali?my ju? w 2006 i 2009 roku. Zwyci?stwo w roku 2011 potwierdza doskona?? jako?? naszych produktw.

zobacz wiecej

Trzy podstawowe geometrie soczewek

ASCON
Asferyczna soczewka kontaktowa
geometria ascon

BIAS
Asferyczna soczewka kontaktowa
geometria bias

KA3
Asferyczna soczewka kontaktowa
geometria ka3

zobacz wiecej