Hecht POLSKA
Jeste?my dla Was

dieter muckenhirn2Aplikacja soczewek kontaktowych jest procesem, ktremu towarzyszymy od pocz?tku, indywidualnymi poradami i wyj?tkowym serwisem. Nazywamy to ?wiadomym partnerstwem.

Dieter Muckenhirn

21-22 kwiecie? seminarium szkoleniowe w Warszawie

Bardzo nieregularna rogwka i co teraz?

Spotkanie ekspertw

Wymiana pogl?dw i do?wiadcze?

Druga cz??? szkolenia, ktre odby?o si? we wrze?niu 2011 w Krakowie

Miejsce: WARSZAWA HOTEL "SHERATON" UL. PRUSA 2

Data: 21-22.04.2012 (SOBOTA-NIEDZIELA)

 

Zakres zagadnie?:

 -          zastosowanie torycznych soczewek do sto?ka

 -          aplikacja soczewek po transplantacji rogwki, PRK, LASIK

 -          zastosowanie KA4 revers

 -          zastosowanie soczewki Quadro do korekcji sto?ka rogwki, PMD, po transplantacji

 -          zastosowanie miniskleralnych soczewek kontaktowych

 

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA

 

Concare
KOMPLEKSOWE ZESTAWY DO PIEL?GNACJI
STABILNOKSZTA?TNYCH (TWARDYCH) SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

concare01 concare02 concare03 concare04
piel?gnacja podstawowa piel?gnacja dodatkowa
p?yn do
przechowywania
?cieraj?cy ?rodek
czyszcz?cy
?rodek usuwaj?cy
t?uszcze
starter


Nasza firma po raz kolejny zostaje wyr?niona pierwszym miejscem w rankingu magazynu Markt Intern. Badania przeprowadzane s? w co trzy lata. Najwy?sz? pozycj? zajmowali?my ju? w 2006 i 2009 roku. Zwyci?stwo w roku 2011 potwierdza doskona?? jako?? naszych produktw.

zobacz wiecej

Trzy podstawowe geometrie soczewek

ASCON
Asferyczna soczewka kontaktowa
geometria ascon

BIAS
Asferyczna soczewka kontaktowa
geometria bias

KA3
Asferyczna soczewka kontaktowa
geometria ka3

zobacz wiecej