Hecht POLSKA
Jeste?my dla Was

dieter muckenhirn2Aplikacja soczewek kontaktowych jest procesem, ktremu towarzyszymy od pocz?tku, indywidualnymi poradami i wyj?tkowym serwisem. Nazywamy to ?wiadomym partnerstwem.

Dieter Muckenhirn

Zapraszamy do udzia?u oraz odwiedzenia naszego stoiska podczas II Sympozjum Sekcji Rogwkowej PTO po??czonego z IV Mi?dzynarodowym Sympozjum Post?py w diagnostyce i terapii schorze? rogwki, ktre odb?dzie si? w Wi?le w hotelu "Go??biewski" w dniach 8-10 marca 2012 roku.

Uczestnicy Sympozjum b?d? mogli zapozna? si? z nowo?ciami m.in. w zakresie takich tematw jak:

  • Powik?ania po przeszczepie rogwki odrzut, jaskra, niezborno??
  • Procedury ??czone
  • Sto?ek rogwki
  • Nowo?ci w schorzeniach powierzchni oka
  • Keratoproteza
  • Zaburzenia uk?adu optycznego oka

Link do strony konferencji: http://www.cornea2012.pl/

Zapraszamy!

 

Concare
KOMPLEKSOWE ZESTAWY DO PIEL?GNACJI
STABILNOKSZTA?TNYCH (TWARDYCH) SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

concare01 concare02 concare03 concare04
piel?gnacja podstawowa piel?gnacja dodatkowa
p?yn do
przechowywania
?cieraj?cy ?rodek
czyszcz?cy
?rodek usuwaj?cy
t?uszcze
starter


Nasza firma po raz kolejny zostaje wyr?niona pierwszym miejscem w rankingu magazynu Markt Intern. Badania przeprowadzane s? w co trzy lata. Najwy?sz? pozycj? zajmowali?my ju? w 2006 i 2009 roku. Zwyci?stwo w roku 2011 potwierdza doskona?? jako?? naszych produktw.

zobacz wiecej

Trzy podstawowe geometrie soczewek

ASCON
Asferyczna soczewka kontaktowa
geometria ascon

BIAS
Asferyczna soczewka kontaktowa
geometria bias

KA3
Asferyczna soczewka kontaktowa
geometria ka3

zobacz wiecej